Tomt – Skeviksstrandsvägen 4

Utgångspris: 4 995 000 kr

Ungefär 50 m till havet

Ny detaljplan ger fastigheten en generös byggrätt med en bruttoarea på 220 kvm/fastighet. Största byggnadsarea är 160 kvm. Komplementsbyggnad 50 kvm i sammanlagd yta. Attefallshus på 25 kvm alternativt 25 kvm ytterligare utbyggnad på huvudbyggnad.

Således kan du bygga ett en-plans hus på max 160 kvm och max 220 kvm i två plan. Högsta byggnadshöjd 6,5 m i två plan. Största taklutning 27 grader. Vind får ej inredas och källare får inte anläggas. Fullständig detaljplan finns bifogat under dokument samt på Värmdö kommuns hemsida.

Nedanför tomten ligger två av samfällighetens fem båtklubbar och här finns möjlighet till båtplats för de boende i området. Närmaste båtklubbarna är Skeviksstrands båtklubb och Skevikens båtklubb, bägge med segelbåtsdjup.

 

Karta för Skeviksstrandsvägen 4

https://www.hemnet.se/bostad/16341385/broker